ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

25

ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) Tel.

ts_school@hotmail.com

25

ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00