ข้อมูลโรงเรียน ตราดสรรเสริญวิทยาคม

ตราดสรรเสริญวิทยาคม

ตราดสรรเสริญวิทยาคม ต.ส.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Tratsansernwittayakom

25
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://data.tratsansern.com/

เกี่ยวกับตราดสรรเสริญวิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ตราดสรรเสริญวิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 9 19 28
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
รวม 11 22 33

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 57 57 114 4
ม.2 70 58 128 5
ม.3 74 45 119 4
ม.4 30 44 74 2
ม.5 26 27 53 3
ม.6 25 19 44 2
รวม 282 250 532 20